سایت رسمی "کمیته حمایت"ازبیانیه 14 کنشگر سیاسی در ایران -نه به جمهوری اسلامی

اطلاعیه ” کمیته حمایت” از بیانیه 14 نفر کشتار زندانیان سیاسی، این بار با ویروس کرونا ؟!

زندانیان سیاسی و عقیدتی درآستانه کشتار و قتل عام دیگری قرار گرفته اند. دیکتاتورها بارها زندانیان سیاسی و عقیدتی را درگروه های کوچک و بزرگ کشتار کرده اند. این بار بی توجهی، سهل انگاری و فریبکاری های جمهوری اسلامی می روند تا بر پروندۀ جنایت های حکومت اسلامی، بر سیاهۀ 8 کشتاراز مخالفان سیاسی و عقیدتی و دگراندیشان، کشتار دیگری را اضافه کنند…….

به یاری مردم میهنمان بشتابیم! ” ما در کنار شما هستیم “

بیماری کرونا جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است واین در شرایطی ست که دامنه شیوع این بیماری مسری گسترده تر شده است. جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست های نابخردانه، پنهان کاری و دروغپردازی هائی که دررابطه با خیزش آبان ماه و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری نیز شاهد آن بودیم، مسئول ورود این بیماری و شیوع آن در میهنمان است. این رژیم علیرغم آگاهی از احتمال بروز این فاجعه به جای اقدام های سریع و عاجل برای جلوگیری از شیوع این بیماری، مترصد آن بوده است که چگونه از این ویروس و بیماری نیز در راستای سرپوش نهادن بر مشکلات و بحران هایش بهره برداری سیاسی و ایدئولوژیک- مذهبی کند.

fa_IRPersian
fa_IRPersian