سایت رسمی "کمیته حمایت"ازبیانیه 14 کنشگر سیاسی در ایران -نه به جمهوری اسلامی

زندانیان “جنبش بیانیۀ 14 نفر” را آزاد کنید!

هموطنان عزیز!
رژیم جمهوری اسلامی که با براه انداختن نمایش و معرکه ” انتخابات” برآن است تا عوامفریبانه وانمود کند که سازوکارهای دموکراسی را باوردارد و آن ها را بکارمی بندد، زندان هایش سرشار اززندانی سیاسی، عقیدتی و قربانیان ستمگری های اجتماعی و اقتصادی ست. این رژیم بارها تلاش کرده است با اعدام و کشتارزندانیان، زندان های آشکار و پنهان اش را خلوت یا به قول جلادان رژیم ” پاکسازی” کند، اما نتوانسته است. علیرغم اعدام ها و کشتارها درحال حاضر صدها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان ها و شکنجه گاه های حکومت اسلامی دراسارت بسر می برند. درمیان این اسیران تعدادی از تدوین کنندگان “بیانیه تکمیلی” 14 نفر، تعدادی از زنان تدوین کننده بیانیه 14 زن  و همراهان و پشتیبانا ن ” جنبش بیانیه 14 نفر” نیز ماه هاست درزندان به سرمی برند و به اشکال گوناگون شکنجه می شوند. 
حکومت اسلامی در بیدادگاه های خود تدوین کنندگان بیانیه های 14 نفر و پشتیبانان آنان را به ده ها سال زندان و تبعید محکوم کرده است. جان محمد نوریزاد یکی از این زندانیان به خاطر بیماری قلبی، شرایط نامساعد زندان، اعتصاب عذا و دارو درخطراست.

هموطنان عزیز!
جنبش بیانیه 14 نفر، یکی از جنبش های آزادیخواهانه و عدالت جویانه در میهنمان است. آنچه بانیان و حامیان این جنبش فریاد کرده اند، فریاد بخش بزرگی از مردم میهنمان است، و آن آزادی و عدالت است. 
ما از همه هم میهنان عزیز در داخل و خارج از کشوردرخواست می کنیم برای آزادی این عزیزان و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، همه زندانیان دگراندیش، همبسته و متحد بپاخیزیم . ما همه نهادها و محافل سیاسی و حقوق بشری، شخصیت های سیاسی و فرهنگی و علمی، ایرانی و غیرایرانی را به یاری زندانیان اسیر در زندان های حکومت اسلامی فرا می خوانیم . به حکومت اسلامی نشان دهیم از پا نخواهیم نشست تا هنگامی که یک زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان هایش دربند باشد.

کمیته حمایت از بیانیه 14 کنشگر داخل کشور 
حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار

25 بهمن 1398
16 فوریه 2020

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on tumblr
Tumblr
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IRPersian
fa_IRPersian