زندانیان سیاسی و عقیدتی درآستانه  کشتار و قتل عام دیگری قرار گرفته اند. دیکتاتورها بارها زندانیان سیاسی و عقیدتی را درگروه های کوچک و بزرگ کشتار کرده اند. این بار بی توجهی، سهل انگاری و فریبکاری های جمهوری اسلامی می روند تا بر پروندۀ جنایت های حکومت اسلامی، بر سیاهۀ 8 کشتاراز مخالفان سیاسی و عقیدتی و دگراندیشان، کشتار دیگری را اضافه کنند.

 هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان!

کرونا به عنوان یک بیماری مسری و خطرناک وارد زندان های ایران نیزشده است. نه فقط جان صدها هزار زندانی سیاسی و عقیدتی وزندانیان عادی ( که گفته شده است بیش 250 هزار نفرهستند)، بلکه جان ملاقاتی های آنان و کارکنان زندان ها نیز در خطراست. 

پیش از آنکه شاهد قتل عام زندانیان توسط ویروس کرونا باشیم  می باید جمهوری اسلامی ایران را مجبور کنیم که هرچه سریع تر زندانیان سیاسی و عقیدتی ، وهمه زندانیان دگراندیش را آزاد کند. جمهوری اسلامی ایران موظف است پیش از آزاد کردن زندانیان از آنان تست کرونا به عمل آورد و در صورت مثبت بودن، تدابیر و تمهیدات لازم برای درمان و قرنطینه کردن آن ها صورت گیرد. 

جمهوری اسلامی می باید هرچه سریع تر امکانات لازم برای پیشگیری ازسرایت ویروس وابتلا به بیماری کرونا را در اختیار همه زندانیان، ملاقاتی های آنان و کارکنان زندان ها قراردهد.  

هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان!

درزندان های ایران، به دلیل بی کفایتی و بی لیاقتی حکومتی فریبکار و دروغگو فاجعه ای در راه است. با یاری گرفتن از همۀ امکانات ملی و بین المللی به یاری زندانیان اسیر در زندان های جمهوری اسلامی ، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی بشتابیم.

کمیته حمایت از بیانیه 14 کنشگر سیاسی و مدنی، نگران جانِ زندانیان جنبش بیانیه 14 نفر، و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، زندانیان دگراندیش و فعالان مدنی و صنفی است. کمیته حمایت وشبکه های «نه به جمهوری اسلامی»همه شخصیت ها ونهادهای سیاسی وحقوق بشری را به برپا کردن یک کارزارجهانی برای حمایت ونجات زندانیان  سیاسی و عقیدتی وعادی دعوت می کنند.

ما دست یاری به سوی همه هموطنان در داخل و خارج از کشور، و مردم آزادۀ جهان و محافل و مجامع بین المللی دراز می کنیم تا به هر طریقی که بتوانیم شرایط آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را فراهم کنیم. 

کمیته حمایت از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی و مدنی  

حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار

7 مارس 2020

17 اسفند 1398 

****

info@14nafar.com

Sedayeshoma@yahoo.com

خانه

fa_IRPersian
fa_IRPersian