اطلاعیه ” کمیته حمایت” از بیانیه 14 نفر کشتار زندانیان سیاسی، این بار با ویروس کرونا ؟!

زندانیان سیاسی و عقیدتی درآستانه کشتار و قتل عام دیگری قرار گرفته اند. دیکتاتورها بارها زندانیان سیاسی و عقیدتی را درگروه های کوچک و بزرگ کشتار کرده اند. این بار بی توجهی، سهل انگاری و فریبکاری های جمهوری اسلامی می روند تا بر پروندۀ جنایت های حکومت اسلامی، بر سیاهۀ 8 کشتاراز مخالفان سیاسی و عقیدتی و دگراندیشان، کشتار دیگری را اضافه کنند…….

به یاری مردم میهنمان بشتابیم! ” ما در کنار شما هستیم “

بیماری کرونا جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است واین در شرایطی ست که دامنه شیوع این بیماری مسری گسترده تر شده است. جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست های نابخردانه، پنهان کاری و دروغپردازی هائی که دررابطه با خیزش آبان ماه و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری نیز شاهد آن بودیم، مسئول ورود این بیماری و شیوع آن در میهنمان است. این رژیم علیرغم آگاهی از احتمال بروز این فاجعه به جای اقدام های سریع و عاجل برای جلوگیری از شیوع این بیماری، مترصد آن بوده است که چگونه از این ویروس و بیماری نیز در راستای سرپوش نهادن بر مشکلات و بحران هایش بهره برداری سیاسی و ایدئولوژیک- مذهبی کند.

۱۵۳ سال و ۳ ماه حبس برای 14 نفر!!

ملت شریف ایران همانطور که استحضار دارید؛ جمعی از هموطنان دردمند و آزادیخواه که اوضاع کشور را شدیدا بحرانی می دیدند، طی بیانیه ای موسوم به بیانیه ۱۴ نفری، بر مبنای وظیفه ملی و حقوق مدنی، خواستار استعفای رهبر و برگزاری انتخابات آزاد شدند. ولی با کمال تاسف، این درخواست مدنی و قانونی، چنان مورد […]

زندانیان “جنبش بیانیۀ 14 نفر” را آزاد کنید!

هموطنان عزیز! رژیم جمهوری اسلامی که با براه انداختن نمایش و معرکه ” انتخابات” برآن است تا عوامفریبانه وانمود کند که سازوکارهای دموکراسی را باوردارد و آن ها را بکارمی بندد، زندان هایش سرشار اززندانی سیاسی، عقیدتی و قربانیان ستمگری های اجتماعی و اقتصادی ست. این رژیم بارها تلاش کرده است با اعدام و کشتارزندانیان، […]

در” انتخابات” شرکت نکنیم

نه به “انتخابات” ، نه به جمهوری اسلامی دوم اسفند ماه یک بار دیگر نمایش انتخابات ” دربحرانی‌ترین شرایط کشور برگزار خواهد شد. تحریم این معرکه تکراری و مشروعیت زدائی از جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بعنوان یک وظیفه ملی و انسانی اهمیت ویژه‌ای دارد. خامنه ای رهبر خودکامه حکومت ولایت فقیه و مسئول مستقیم […]